Novi izgled Feshte, novi ukusi!

 

Feshta je gazirani napitak proizveden od najkvalitetnijih sirovina koje čine šećer izuzetnog kvaliteta, voćne arome i zdravstveno ispravna voda iz sopstvenog bunara sa najsavre-menijom tehnološkom pripremom pre procesa gaziranja.

     

Na tržištu Feshta se nalazi od 2010 godine. Elixir Natura, za predstojeću sezonu pored postojećih ukusa i nove ambalaže sa novim etiketama, Feshta cole, orange i exotica, pripremila je  i nove ukuse lemonade i pink grapefruit. Celokupan proizvodni program Feshte puni se u plastične ambalaže od 2 i 0,5l.

Plasman nove etike i novih ukusa biće podržan promotivnim spotom pod sloganom ,, Gde je fešta? Tu je Feshta!”, oglasima u štampanim medijima, promotivnim aktivnostima na mestima prodaje i POS materijalom.

 

Nova print kampanja

 

 

 
  Na tržištu na kojem dominira potrošnja gaziranih pića, Feshta je nezaobilazan napitak za sve velike i male ’fešte’ i ispunjava očekivanja svih korisnika koji žele odličan kvalitet po prihvatljivoj ceni.