Feshta je gazirani napitak proizveden od najkvalitetnijih sirovina koje čine šećer izuzetnog kvaliteta, voćne arome i zdravstveno ispravna voda iz sopstvenog bunara sa najsavremenijom tehnološkom pripremom pre procesa gaziranja.