2011

 

FESHTA SPOTOVI

Promotivnim spotovima pod sloganom "Gde je fešta? Tu je Feshta!", Elixir Natura obraća se i želi da se približi pre svega mlađoj ciljnoj grupi,ali i ostalim potrošačima koji uživaju u zabavi. Cilj je da se komunicira kroz različite muzičke pravce i različite ambijente da je Feshta, kao gazirani napitak, neizostavni deo zabave i uživanja i da naizgled običan trenutak u vašem životu pretvara u feštu.

Poruku koja se prenosi ovim konceptom promotivnih spotova karakteriše zabavan, veseo, dinamičan i originalan ton.

  

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 
 
 
 

 

 

PEHAR SPOTOVI

Kroz različite svakodnevne trenutke u životu možete osetiti zadovoljstvo i pobedu, prepoznati svoje lične uspehe i nagraditi sebe. Nisu potrebna velika otkrića i velike nagrade, Vi svakodnevno zaslužujete da sebe smatrate pobednikom... ovo su poruke koje su komunicirane serijom promotivnih spotova "Zaslužili ste", a Pehar je nagrada za sva sitna dela koja daju osećaj pobede.